Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej
Witamy na nowej stronie Katedry Literatury Polskiej i Rosyjskiej UKW Witamy na nowej stronie Katedry Literatury Polskiej i Rosyjskiej UKW

Witamy na nowej stronie Katedry Literatury Polskiej i Rosyjskiej UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej powstała w październiku 2019 roku. Zatrudnia 10 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 9 samodzielnych pracowników naukowych na stanowisku profesora uczelni i 1 na stanowisku adiunkta. Zakres badań naukowych pracowników Katedry obejmuje dokonania literatury polskiej od wieku XVII do XXI oraz dorobek literatury rosyjskiej, począwszy od dokonań dawnej Rusi po literaturę rosyjską XX wieku.

Przedmiotem zainteresowań naukowych są m.in.: związki literatury ze sztukami wizualnymi, literatura dziecięca, twórczość pisarzy emigracyjnych, polska i rosyjska twórczość ludowa w tym ustny folklor rosyjski oraz badania z zakresu przekładu współczesnej literatury rosyjskiej.

 

kontakt

Sekretariat
Hanna Kucharek
e-mail: hakuch@ukw.edu.pl, literaturoznawstwo@ukw.edu.pl
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39
pokój 10, ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz