Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej

Pracownicy

dr hab. Robert Mielhorski, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-8655-1828
Kontakt: rmielhorski@wp.pl

dr hab. Alicja Dąbrowska, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0001-6784-4177
Kontakt:alakm@poczta.onet.pl

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-9397-9179
Kontakt: agsuchorska@ukw.edu.pl
Prace: https://ukw.academia.edu/АгнешкаГолембиовскаСухорска

dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0003-3843-6152
Kontakt: kura13@interia.pl

dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0003-3173-2370
Kontakt: beatamw@abas.pl

dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-4279-0931
Kontakt:siemaszko.1@ukw.edu.pl

dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0001-6520-2218
Kontakt:iszczukowski@wp.pl

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0003-3624-8553
Kontakt: beatroj@ukw.edu.pl

dr Patryk Witczak
Spis publikacji w ORCID: 0000-0002-5776-6176
Kontakt:witczakptrk@wp.pl

dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. uczelni
Spis publikacji w ORCID: 0000-0001-9998-1176
Kontakt: mariusz.zet@gazeta.pl